język polskijęzyk angielskijęzyk czeski

Kontakt

Horká linka, fakturační údaje

+420 737 954 388

Pondělí - Pátek 7.30 - 15.30

kontakt@zarys.cz

Zarys International Group s.r.o.
Starobělská 1937/4
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 09637737
ID datové schránky: xhcp2bh

Napište nám

Napište nám

Výše uvedený formulář patří společnosti ZARYS International Group s.r.o. se sídlem Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava Zábřeh, (dále jen společnost). Údaje z tohoto formuláře jsou zpracovávány pouze za účelem odpovědi na Váš dotaz na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněné zájmy sledované správcem nebo třetí stranou) Proti zpracování Vašich osobních údajů uvedených na základě tohoto ustanovení můžete kdykoli vznést námitku – z důvodů souvisejících s Vaší konkrétní situací.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné a jejich neuvedení bude mít za následek nezodpovězení Vašeho dotazu naší společnosti.

Pokud máte nějaké dotazy nebo pochybnosti, můžete kontaktovat náš tým pro ochranu osobních údajů: ZARYS International Group s.r.o. se sídlem Starobělská 1937/4, 700 30 Ostrava Zábřeh

Údaje z tohoto formuláře jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům z oddělení společnosti, kterému je dotaz adresován.

Odeslaný dotaz bude uložen tak dlouho, dokud bude trvat naše korespondence, a až 1 rok po jejím ukončení.

Máte právo požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům, opravit je, vymazat nebo požádat o omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo získat kopii údajů a přenášet je. Máte také právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poznámka: Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.

Pokud kromě odpovědi na Váš dotaz chcete dostávat na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři další obchodní, marketingové a informační informace, zejména propagační kampaně, propagace produktů společnosti a / nebo spolupracujících subjektů, označte příslušný souhlas:

ANO, chci také dostávat další marketingové a informační informace, zejména propagační kampaně, propagaci produktů naši společnosti.

ANO, další marketingové a informační informace, zejména propagační kampaně, propagace produktů subjektů spolupracujících s naší společností.