język polskijęzyk angielskijęzyk czeski

OBJEVTE VLASTNOSTI PERFEKTNÍHO OŠETŘENÍ

Když mluvíme o různých typech náplastí, vždy bereme v úvahu mnoho vlastností, které ji charakterizují.

Splnění níže uvedených vlastností zajišťuje bezpečný a efektivní průběh procesu hojení ran. V pokračování výzkumu Georga Wintera prováděného od roku 1962 Wiliam Tuner shromáždil a shrnul jejich výsledky, které představil v roce 1979 a definoval vlastnosti ideální náplasti [1]:.

  • Udržuje dostatečnou vlhkost mezi náplastí a ranou.
  • Odstraňuje přebytečný výtok a toxické složky (částice).
  • Je účinnou bariérou pro bakterie a jiné mikroorganismy.
  • Umožňuje výměnu vzduchu mezi ranou a okolním prostředím.
  • Neobsahuje toxické částice ani alergenní látky.
  • Chrání nově vytvořené tkáně.
  • Lze jej snadno vyměnit bez opětovného poranění.
  • Udržuje správnou teplotu.

Rychlost absorpce výtoku a kapacita náplasti, jsou jednou z nejdůležitějších vlastností, které ovlivňují proces čištění rány a zabraňují zvlhčení a opětovné kontaminaci. Uzavření výtoku ve vnitřních strukturách náplasti je věcí, která významně podporuje léčbu. Náplasti schopné absorbovat a izolovat mikroorganismy obsažené ve výtocích jsou důležitým nástrojem při ochraně rány před sekundární infekcí. Snižují riziko komplikací v procesu hojení, způsobených patogenními mikroorganismy.

Výměna náplasti, bez opětovného poranění, navíc ovlivňuje průběh procesu hojení ran a konečný kosmetický efekt [2]. Díky náplastem, které se nelepí k ráně, je možné je vyměnit bez poškození granulační tkáně. Náplasti nesmí způsobovat mechanické ani biochemické podráždění. Mechanickým podrážděním je primárně podráždění při pohybu, které souvisí hlavně s textilními náplastmi. Nesmí se smršťovat nebo být utkané příliš volně nebo příliš tence, protože pohybové procesy vedou k vylučování výtoku na povrchu rány.

Bezpečné použití také znamená, že náplasti by měly být snadno použitelné, správně zabalené a přehledně označené. Samozřejmě, musí být všechny náplasti možno sterilizovat nebo jsou již sterilizované a připravené k použití.

Poslední aktualizace: 9/29/2021