język polskijęzyk angielskijęzyk czeski

Jak správně ošetřit poškozenou pokožku?

Poranění je porušením integrity kožní tkáně s výskytem krvácení. Nejdůležitější věcí, pro urychlení procesu hojení, je dokonalé očištění a ochrana místa poranění, aby nedošlo k infikování vzniklé rány. Věnujte pozornost celkovému stavu zraněné osoby. Znepokojujícími příznaky jsou bledost, poruchy oběhu nebo dýchání.

První pomoc by se měla zaměřit na:

  • zastavení krvácení
  • dezinfekci a aplikaci vhodného obvazového materiálu k plné ochraně rány před infekcí
  • znehybnění, pokud se zranění týká horních anebo dolních končetin
  • v případě potřeby volejte záchrannou službu nebo se obraťte na vhodného odborníka

K dezinfekci rány je nejlepší použít vhodné přípravky, nezapomínaje nejprve na vyčištění rány pod čistou, tekoucí vodou. Je také možné použít povrchově neaktivní látku, jako třeba solný roztok pod určitým tlakem, například poléváním vzniklé rány injekční stříkačkou. Nepoužívejte přípravky obsahující alkohol, např. líh nebo jód, protože mohou způsobit větší podráždění, poškození tkání a zesílení bolesti a pálení.

Kromě toho vysušují ránu a vytvářejí strup, který zpomaluje proces regenerace epidermis. Pokud rána nadále krvácí, jemně na ni zatlačte čistou gázou, zvedněte poškozenou končetinu výše a poraďte se s lékařem, protože by mohlo být potřebné chirurgické šití. Je třeba mít na paměti, že přítomnost skla, kovu nebo dřeva v ráně je spojena s vysokým rizikem kontaminace rány. Za žádných okolností byste si neměli cizí těleso z rány odstraňovat sami. Je nutné navštívit lékaře, který materiál odborně odstraní z rány a řádně ji ošetří. Pokud dojde ke kontaminaci rány zeminou, štěrkem nebo pískem, může být nutné podat tetanovou injekci. Obvaz by se měl měnit každé 2-3 dny nebo pokud je mokrý či špinavý. Proto je důležité postupovat správně i v případě, že dojde pouze k malému poranění.

Poslední aktualizace: 9/29/2021