język polskijęzyk angielskijęzyk czeski

POSTAREJTE SE O CITLIVOU, REAKTIVNÍ POKOŽKU NÁCHYLNOU NA PODRÁŽDĚNÍ

Citlivá pokožka patří do skupiny reaktivní kůže, která je přecitlivělá na řadu vnějších a vnitřních podnětů. Na výskyt podráždění má významný vliv nesprávná strava (konzumace intenzivního koření, kouření, pití alkoholu), náhlé změny teplot, používání nevhodné kosmetiky (nesprávná péče, nedodržování hygieny) nebo obyčejná voda.

Zohlednění výše uvedených pravidel může významně přispět ke snížení výskytu nepříjemných příznaků.

Pokud bojujete s typem pokožky náchylné na podráždění, musíte vzít v úvahu i její genetické determinanty. Dědíme křehké cévy, tenkou kůži a senzibilizovaná nervová zakončení. Nadměrná senzibilizace kůže může být trvalá nebo dočasná se ztlumenými příznaky. Základními příznaky jsou:

  • zarudnutí a nemizející začervenání,
  • svědění, pálení,
  • pocit napjatosti, stažení kůže,
  • praskání suchých oblastí na pokožce,
  • silné reakce onemocněním způsobeným kontaktem s určitými podněty,
  • neustálé rozšiřování a oslabování cév,
  • nadměrné loupání.

Kvůli častým lézím, zarudnutím a nadměrnému loupání je reaktivní kůže často mylně považována za alergickou. Přítomnost výše uvedených příznaků u reaktivní kůže nesouvisí s reakcí imunitního systému. Proto je důležité vyhledat odbornou dermatologickou pomoc k určení typu pokožky, se kterou bojujeme, protože nesprávná diagnóza je často příčinou špatné péče, která vede ke zhoršení stavu pokožky.

V péči o reaktivní pokožku má zásadní význam eliminace faktorů způsobujících výše uvedené příznaky a potlačování jejich negativního dopadu na pokožku. Faktory prostředí mají významný vliv na hyperaktivní pokožku a neustále ji dráždí. Je nutné zavést vhodná preventivní opatření v podobě ochrany pokožky před UV zářením, pomocí UV filtrů omezujících vliv slunce na pokožku, výběru správného oblečení pro aktuální povětrnostní podmínky a instalace filtračního systému v případě příliš tvrdé vody. U reaktivní pokožky je nejdůležitější péče a posílení krevních cév, a to nejen použitím vhodné kosmetiky pro péči o pleť, ale také zaměřením se na správnou stravu a vzdáním se návykových látek.

Reaktivní pokožka, náchylná k podráždění a zarudnutí, je jedním z nejnáročnějších typů pleti. Abychom omezili výskyt výše uvedených příznaků, musíme se pravidelně starat o jejich stav poskytováním náležité péče. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat kvalitě a účelu použitých kosmetických přípravků a také stravě, aby pro nás byl tento typ pokožky co nejméně zatěžující.

Poslední aktualizace: 9/29/2021