język polskijęzyk angielskijęzyk czeski

Baza wiedzy

POSTAREJTE SE O CITLIVOU, REAKTIVNÍ POKOŽKU NÁCHYLNOU NA PODRÁŽDĚNÍ

Citlivá pokožka patří do skupiny reaktivní kůže, která je přecitlivělá na řadu vnějších a vnitřních podnětů. Na výskyt podráždění má významný vliv nesprávná strava (konzumace intenzivního koření, kouření, pití alkoholu), náhlé změny teplot, používání nevhodné kosmetiky (nesprávná péče, nedodržování hygieny) nebo obyčejná voda.

více

JAK URYCHLIT PROCES HOJENÍ RAN?

Rána je přerušením anatomické kontinuity tkání nebo jejich poškozením způsobeným škodlivým faktorem, kterým může být mechanický úraz, tepelný úraz (popáleniny, omrzliny), chemický úraz (žíravé chemikálie) a energetické záření.

více

Jak správně ošetřit poškozenou pokožku?

Poranění je porušením integrity kožní tkáně s výskytem krvácení. Nejdůležitější věcí, pro urychlení procesu hojení, je dokonalé očištění a ochrana místa poranění, aby nedošlo k infikování vzniklé rány. Věnujte pozornost celkovému stavu zraněné osoby. Znepokojujícími příznaky jsou bledost, poruchy oběhu nebo dýchání.

více

PRVNÍ POMOC V PŘÍPADĚ POPÁLENÍ

Popáleniny kůže je poškození tkáně způsobené příliš vysokou teplotou. Vyskytují se v důsledku působení tepelných faktorů, jako jsou vroucí voda, chemikálie, elektřina, blesk nebo sluneční paprsky, na pokožku. Na stanovení stupně popálení má zásadní význam teplota dráždivého impulsu a doba jeho působení.

více

PŘI PRVNÍ POMOCI SE poSTAREJTE O VLASTNÍ BEZPEČNOST

Posouzení Vaší vlastní bezpečnosti je nejdůležitějším bodem při poskytování první pomoci. Abychom se stali člověkem, který poskytuje pomoc, musíme si být jisti, že jsme v bezpečí, jinak nebudeme schopni nikomu pomoci. Abyste se řádně chránili, měli byste vzít v úvahu osobní ochranné prostředky, jako jsou rukavice, maska ​​a maska ​​pro umělé dýchání.

více